Cirkevná základná škola s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove zorganizovala 21. júna 2018 benefičný koncert pod názvom Umenie, čo spája. Bol venovaný súrodencom Matúškovi a Lukáškovi Burdovcom zo Šarišských Michalian. Koncert sa konal pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.  Vystúpili na ňom žiaci Cirkevnej základnej školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove a žiaci Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Mikuláša v Prešove. Súčasťou bola aj výstava žiackych výtvarných prác. Výťažok z tejto akcie bol rodine Burdovcov odovzdaný v závere svätej liturgie posledný deň školského roka.