Jún je jedným z najobľúbenejších mesiacov všetkých školopovinných. Okrem toho, že už majú na dosah vytúžených osem týždňov voľna, začínajú sa  aj školské  výlety.

Zaujať tieto deti nie je jednoduché.

My žiaci CZŠ sv. Juraja sme sa 5. – 6. júna zúčastnili na dvojdňovej literárno-historicko-prírodovednej exkurzii na trase Martin – Kremnica – Banská Štiavnica.

Mesto Martin nás privítalo v plnej kráse. Navštívili sme Slovenské literárne múzeum, kde sa nachádza zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva. Potom sme si spoločne prezreli miesto posledného odpočinku našich národných dejateľov.

Na návštevu Kremnice sme sa veľmi tešili. Zaujímalo nás, ako sa razia mince. Mali sme možnosť porovnať starú techniku s najmodernejšími technológiami. Ďalším atraktívnym mestom bol Zvolen. Tam sme boli ubytovaní. Večerná prechádzka po námestí a popri Zvolenskom hrade nám v tomto počasí padla vhod.

Plní dojmov a nových zážitkov z prvého dňa nás privítalo strieborné mesto Banská Štiavnica, pamiatková rezervácia, ktorá je v zozname UNESCO. Po prvýkrát sme mali možnosť vstúpiť do banskej štôlne. Privítala nás baňa Bartolomej. Zažili sme neskutočné dobrodružstvo. S čelovkami na prilbe , v nepremokavých plášťoch sme sa stali skutočnými baníkmi. A keď sme začuli klopačku, mali sme pocit, že nás zvolávajú do bane. S baňami súvisí aj odvodňovanie. Na to slúžili tajchy. V horúcom dni prechádzka okolo tajchu Počúvadlo trošku schladila rozšantených spolužiakov.

Tento výlet plný zábavy a nových zážitkov sme ukončili návštevou v obchodnom centre MAX v Poprade. Príjemne unavení  sme sa vrátili domov.