Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku ponúka počas školského roka mnoho zaujímavých a podnetných podujatí a voľnočasových aktivít. Jednou z nich bol aj Deň rodiny, ktorý pedagógovia a ostatní zamestnanci školy pripravili v piatok 8. júna v areáli školy.

Aj keď to zrána nevyzeralo s počasím najlepšie, pani učiteľky pripravili  pre deti, ich rodičov a  hostí rôzne zábavné a súťaživé hry. A popoludní sa akoby aj slnko chcelo pozrieť na tento skvelý deň. Našu školu navštívili mnohé rodiny a veľmi nás to potešilo.

Podujatie sa začalo  svätou liturgiou  o 15.30 hod. v školskej kaplnke. Po skončení liturgie sa všetci prítomní presunuli do areálu, kde boli rôzne stanovištia a hry. Tradičný skok vo vreci, zábavné zápalky, poschodový zázrak, preteky na pedalkárach, fúriku a iné. Každá rodina sa pustila do súťaží s naozajstnou chuťou a túžbou vyhrávať žetóny, za ktoré si mohli kúpiť sladkosti alebo čapovanú kofolu. Všetci boli so svojím výkonom spokojní a zažili kopu srandy a zábavy. Počas súťaží sa tlieskalo a povzbudzovalo.

Na školskom dvore vyhrávala hudba a vládla tam perfektná nálada. Program popoludnia svojím spevom spestrili bývalí talentovaní žiaci školy Dominika Paňková a Dávid Pich, ktorí  taktiež dotvorili  perfektnú atmosféru a ich vystúpenie  sa všetkým páčilo.

Na záver sa  deti s rodičmi vyfotili pred stromom plným srdiečok, ktoré každá rodina dostala na začiatku súťaže.

Podujatie sa postupne stáva obľúbeným a nesporne plní svoje poslanie. Vo všeobecnosti sa tvrdí, že súčasné deti majú záujem už len o počítače, internet a internetové hry. V tejto škole je však dôkaz, že ak sa správne podchytia, vedia sa nadchnúť pre šport, zábavu a hru.

Veríme, že sme Deň rodiny oslávili naozaj originálne a tešíme sa na ďalší ročník. Za podporu akcie ďakujeme aj firme Vermex.