Bol jednou z významných osobností Gréckokatolíckej cirkvi – gréckokatolícky biskup blahoslavený Vasiľ Hopko. A práve tento blahoslavený – človek veľkej pokory sa stal patrónom Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove. 11. mája, v deň, keď sme si pripomenuli sviatok jeho narodenia, navštívili deti cirkevnej materskej školy Chrám svätého Petra a Pavla v Bardejove, kde je uložený relikviár a ikona blahoslaveného Vasiľa Hopka. Úprimným bozkom si uctili jeho pamiatku a dozvedeli sa o jeho rodisku v obci Hrabské a jeho živote. Tí, ktorí ho poznali, ho nazývali mužom neustálej modlitby. A tak aj deti podľa jeho vzoru vyslali svoju modlitbu a prosbu o sprevádzanie a pomoc v ich materskej škole i v živote. Obetoval celého seba z vernosti ku Kristovi a Katolíckej cirkvi, prijal všetky väzenia, psychické aj fyzické utrpenia so zodpovednosťou, odvahou a pevnou vierou. Stal sa teda mučeníkom pre vieru, pretože obetoval svoj život pre Krista a Cirkev. Nech je teda pre všetkých ľudí, do ich každodenných dní príkladom, ako nasledovať Krista v tomto pozemskom živote. V súčasnosti sú už jeho modlitby príhovorom. Biskup blahoslavený Vasiľ Hopko sa prihovára za svojich priateľov i nepriateľov a určite aj za našu cirkevnú materskú školu, jej deti, zamestnancov i rodičov a rodinných príslušníkov.
(Mgr. Jana Kolcunová)