Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami… Slovami básnika sme tento školský rok začali milú slávnosť, ktorou sme si pripomenuli Deň matiek, ktorý vzdáva hold ženám, matkám. Nezabudli sme ani na oteckov a ostatných príbuzných, ktorí sú pre deti rovnako dôležití. Nebolo treba veľa slov o tom, za čo všetko deti svojim rodičom vďačia. Nevedeli to ešte vyjadriť vznešenými slovami, no v túto chvíľu za nich rozprávali ich básničky, pesničky a tance. Mladšie i staršie deti vyjadrili svoju vďaku v básničkách. Scénkou o hríbiku a lesných zvieratkách ukázali, aká je dôležitá pomoc a priateľstvo. Tanečné kreácie, ktoré sa naučili počas školského roka, predviedli mamkám v tanečnom vystúpení. Nemohol chýbať ani spev anglických piesní o láske k mamke. Záver vystúpenia patril piesni pre všetky mamky a ockov za ich lásku, starostlivosť a pomoc. Každá mamka si odniesla kvietok od svojho dieťaťa ako jeho najväčšie poďakovanie. A keď raz tieto deti vyrastú, určite z ich úst vyjdú slová: „Ďakujem ti, mama, za dar života, za lásku, ktorou si ma zahŕňala, za starostlivosť a opateru, za nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Ľúbim ťa, mama, nech ťa žehná všemohúci Boh.“
(Mgr. Jana Kolcunová)