24. mája 2018 navštívili ŠZŠ sv. Anny a Dom sv. Anny príslušníci policajného zboru, ktorí ale neprišli sami. Sprevádzali ich „štvornohí kolegovia“. Všetkým prítomným predviedli krátke ukážky výcviku. Pozreli sme si pomôcky, ktoré sa používajú len pri ohrození a pri obrane. Niektorí si vyskúšali aj nepriestrelné vesty. Najväčším zážitkom pre všetkých boli ich „štvornohí kolegovia“, ktorí sa predviedli v plnej paráde a poslušnosti. Veľkým pozitívom na tomto peknom dni bola skutočnosť, že aj žiaci s autizmom prejavili veľký záujem, radosť a nadšenie.
Ďakujeme príslušníkom policajného zboru z odboru poriadkovej polície, oddelenia služobnej kynológie zo Starej Ľubovne za ich veľkú ochotu, snahu a ústretovosť.
(Mgr. Mária Starinská)