RETRO – minulé roky, oblečenie, nábytok, hudba, životný štýl. Retro je v súčasnosti stále aktuálne a zdá sa, že na nás tieň retro doby dýcha z každej strany.

V  Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku sme si pripravili niečo zaujímavé a netradičné. 9. január sme nazvali RETRO DEŇ V ŠKOLE a vyhlásil ho žiacky parlament. Všetci sme v ten deň prišli do školy v oblečení minulých rokov. Počas prestávok sme pripravili prehliadku oblečenia, zo školského rozhlasu zneli hity šesťdesiatych či sedemdesiatych rokov. V príjemnom prostredí našej školskej chodby sme si spoločne s učiteľmi zatancovali rytmické tance a osvojovali základné pravidlá spoločenského správania.

V priestoroch školy bola nainštalovaná výstavka s  retro  školskými pomôckami, ktorú  pripravili učitelia. Pani učiteľka priblížila žiakom, ako a na čo sa používal epirex, diaprojektor, gramofón alebo magnetofón. Mnohých žiakov zaujal písací stroj a gramofónové platne. Predsedníčka školského parlamentu Sárka Holodňáková a podpredsedníčka Nikolka Halčíková skonštatovali, že podobný deň si ešte zopakujeme, lebo spomienky  na roky našich rodičov a starých rodičov sú krásne a neopakovateľné.

P1210860 P1210893 P1210895 P1210910