Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho sa zapojilo do osláv Jubilejného roka, keď naša Prešovská eparchia slávi 200. výročie vzniku a 10. výročie povýšenia na archieparchiu Zároveň si pripomíname 50. výročie znovuobnovenia Gréckokatolíckej cirkvi a 20. výročie vzniku nášho gymnázia. Vďační za dar Cirkvi sme na  našej škole strávili piatok 16. februára 2018 pri Ježišových nohách. V našej kaplnke sme privítali hosťa otca Pavla Dancáka ml., ktorý začal našu eucharistickú adoráciu. Postupne sa v kaplnke vystriedali všetky triedy a učitelia. Študenti tak mohli v tichej modlitbe i pri duchovnej piesni rozjímať a hlbšie prežiť prvý týždeň Veľkého pôstu.

(PaedDr. Emil Jaroš)

1-DSC_0032-001 1-DSC_0033-001 1-DSC_0035-001 1-DSC_0036-001 1-DSC_0037-001 1-DSC_0038-001 1-DSC_0039-001 1-DSC_0040-001 1-DSC_0041-001