Vo štvrtok 1. februára 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo v poradí druhé stretnutie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského arcibiskupstva, ktoré zorganizoval Gréckokatolícky školský úrad pri príležitosti sviatku Troch svätiteľov ako poďakovanie zamestnancom cirkevných škôl za ich prácu.

Na stretnutí sa zúčastnil aj arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak, ktorý slúžil archijerejskú svätú liturgiu a v homílii povzbudil prítomných a vyjadril im svoju vďaku. S učiteľmi a ostatnými zamestnancami sa stretol aj na spoločnom obede a posedení, na ktorom mali prítomní možnosť obrátiť sa naňho so svojimi otázkami a postrehmi.

Stretnutie sa tento rok ukončilo divadelným predstavením Obchod na korze v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.