Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove ponúka v školskom roku 2018/2019 možnosť  štúdia v 4-ročnej forme štúdia so všeobecným zameraním  a v  5-ročnej bilingválnej forme štúdia v anglickom jazyku.

Na bilingválnu formu štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ do 28. februára 2018. Prijímacie skúšky budú 9. apríla 2018 z anglického jazyka a 10. apríla 2018 z matematiky a slovenského jazyka.

Bližšie informácie získate na tel. č. 0903 982 195, 0917 350 140

 

e-mail: riaditel@gojdic.eu

www.gojdic.eu.

 

(Ing. Helena Čitbajová, riaditeľka školy)