Príprava na blížiace sa Vianoce sa začala v našej škôlke túžobným očakávaním     sv. Mikuláša. Deti  vyslovovali svoje túžby a priania, vyfarbovali mikulášske čižmičky a nevedeli sa dočkať 6. decembra, dňa, keď deti navštevuje a odmeňuje sv. Mikuláš. Ten nás nesklamal ani tento rok a svedomito sa na deti pripravil. Porozprával nám, odkiaľ pochádza, čo je jeho životným poslaním a zvedavé deti mu kládli otázku za otázkou. S láskou sv. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali a napokon sa dočkali chutnej odmeny v podobe mikulášskych balíčkov. Rozlúčili sa so sv. Mikulášom a popriali mu šťastnú cestu.

Po oslave sviatku sv. Mikuláša sa detičky pod vedením pani učiteliek s radosťou pustili do nácviku vianočného programu, ktorý sa niesol v znamení narodenia malého Ježiška v jasličkách, príchodom pastierov vedených hviezdou až do Betlehema. Vytúžený deň vystúpenia nastal 21.12.2017. Deti sa svojich postáv zhostili bravúrne – niekto by si ich mohol pomýliť s hereckými stálicami. Rodičom predviedli aj to, čo sa naučili na kurze angličtiny a na hudobno-pohybovej príprave. Radosť z tanca a pohybu neskrývali ani tí najmenší, najstaršie deti sa tešili z prítomnosti hojného počtu divákov v obecenstve.

Po hurónskom potlesku divákov odštartovala súťaž o najchutnejšie vianočné pečivo, do ktorej sa zapojila každá šikovná mamička so svojím dieťatkom. Víťaza si spomedzi seba vybrali súťažiaci sami – zvíťazila tácka s najväčším počtom zjedených koláčikov. Víťazná dvojica sa tešila z odmeny, ostatní sa môžu zapojiť opäť o rok.

Po tejto nádhernej akcii sme sa všetci naplnení vianočnou náladou pobrali domov a tešili sa na príchod skutočného Mesiáša.                                                                                                    (Mgr. Ľudmila Basová)

IMG_20171205_090320 IMG_20171205_091626 IMG_20171205_091655 IMG_20171221_161156 IMG_20171221_162116