Výberové konanie na funkciu riaditeľa CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove