Vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2017. Školský časopis Tambolko opäť na stupni víťazov