V piatok 8. decembra 2017 sa v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity konal po dlhšej odmlke prvý samostatný metodický deň pedagógov všetkých škôl Prešovskej archieparchie. Keďže v tento deň slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou, pracovný deň sa začal svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke bl. P. P. Gojdiča slávil súdny vikár Jurij Popovič. Po svätej liturgii privítala všetkých prítomných v aule riaditeľka školského úradu PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. a krátkym príhovorom otvorili metodický deň dekan GTF PU prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. a protosynkel Prešovskej archieparchie doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD.

V rámci pracovnej sekcie boli pre pedagógov pripravené štyri odborné prednášky, ktoré prezentovali lektori Mgr. Roman Čančinov, konzultant Oxford University Press Slovensko, PaedDr. Monika Rišková, pedagogička venujúca sa vzdelávaniu žiakov so ŠVVP, doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., prodekan GTF PU, a Mgr. Ľubica Kováčová, riaditeľka Štátneho archívu v Prešove.

Metodický deň sa ukončil spoločným obedom v priestoroch študentského domova.

DSC_0027 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0082 DSC_0083