V školskom roku 2017/2018 začalo Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho spolu s partnerskými školami z Maďarska, Talianska, Nemecka a Poľska spolupracovať na projekte Erasmus+. Názov projektu HEAL je tvorený zo začiatočných písmen slov Health (zdravie), Environment (životné prostredie) And (a) Life (život) a vyjadruje hlavnú tému projektu ― Healthy Life in Healthy Environment = Zdravý život v zdravom životnom prostredí. Päť našich učiteľov vycestovalo 15. ― 19.11. do maďarskej Mátészalky, aby spoločne s ostatnými partnermi naplánovali ďalšie stretnutia.

(PaedDr. Emil Jaroš)

20171116_081539 20171116_082808 20171116_091750 20171116_094736 20171116_100628 20171116_115047 20171117_09542620171116_090701