Písal sa 26. október 2017, pre niekoho celkom obyčajný štvrtok, pre deti Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove výnimočný deň, keď medzi sebou privítali svojich starých rodičov. Deti im v úvode z lásky zaspievali, zarecitovali, predniesli krátku modlitbičku za starých rodičov, na tvárach sa im striedal úsmev so slzami. V spoločnom rozhovore sa deti pýtali, aké mali detstvo ich starí rodiča, ako vyzerali ich hry a hračky. Na oplátku deti starkým ukázali svoje najobľúbenejšie hračky, vysvetlili im režim dňa v škôlke a spoločne sa zahrali. Sily si zmerali v nejednej súťaživej hre, radosť mali najmä starí rodičia, ktorí sa mohli aspoň na chvíľu vrátiť do detských čias. V závere príjemného dopoludnia si všetci pochutnali na mliečnom kokteile a po spoločnej fotografii sa plní zážitkov so starkými rozlúčili. Už teraz sa všetci tešia na stretnutie o rok a na nové spoločné zážitky.

(Mgr. Ľudmila Basová)

1 2 3 4 5