„ Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť.“

(Ef 6, 13 − 17)

V znamení tohto citátu, viažuceho sa k sv. Jurajovi, sa nieslo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 25. výročia vzniku Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku. Škola v predchádzajúcom školskom roku pripravila niekoľko pozoruhodných akcií pre žiakov a rodičov, ktoré sa spájali s týmto výročím.

Slávnosť pre žiakov, zamestnancov školy, rodičov a pozvaných hostí sa začala archijerejskou svätou liturgiou v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku. Svätú liturgiu slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Spolu s ním koncelebroval protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík a duchovní otcovia Svidníckeho dekanátu.

Akadémia žiakov sa odvíjala od motta … škola, ktorá má srdce. V programe odznelo hovorené a umelecké slovo, duchovné i ľudové piesne so sprievodom akordeónu a gitary, krátke dramatizácie s náboženským i rozprávkovým motívom, spieval spevácky zbor sprevádzaný orchestrom.

Jubilujúcej škole sa prihovoril aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Vyslovil v mene Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove úprimné poďakovanie pani riaditeľke Kataríne Hrižovej za rozvoj školy a za horlivú prácu na poste riaditeľky od roku 2012 až po súčasnosť a za svedectvo živej viery pri príležitosti 25. výročia založenia školy. Zároveň Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove udelilo učiteľskému zboru Cirkevnej základnej školy sv. Juraja  Medailu bl. hieromučeníka  Pavla Petra Gojdiča OSBM.

Primátor mesta Ján Holodňak pri príležitosti 25. výročia založenia školy udelil Ďakovnú plaketu Cirkevnej základnej škole sv. Juraja za rozvoj cirkevného školstva.

Neformálna časť slávnosti prebiehala v priateľských rozhovoroch o minulosti, súčasnosti a budúcnosti školy.

Za 25 rokov od založenia školy sa udialo veľa zmien, ktoré boli vždy realizované s túžbou posúvať sa dopredu. Výsledkom je súčasná kvalitná, živá a úspešná škola, hrdá na každého žiaka, ktorého vzdelávala a vychovávala so zmyslom pre čestnosť, pracovitosť a zodpovednosť.

Na konci mesta v objatí stromov leží naša škola – náš druhý domov.

(Eva Bandžuchová)

hdimg2d328ac2a3d8b820e6ec79dd68a459 hdimg4e7d2bc62d38277c1d995115df8f6f hdimg6d4dad66e8dcb23e450408760c1a35 hdimg8cd20551cf79925f116a94726e1e58 hdimg8ee2c59afeb7c4bf213fc58b060da5 hdimg24bd80cbe35136c421403a9d9e4f2d hdimg83e78eccb3bb5479515abb24b93d21 hdimg93a1c9a60b5d5bd5f7aee7d6f7d443 hdimg886fea83dbba3325f1653774354391 hdimg0971be378456f3192a97f7e34383a2 hdimg614920fca863cb65b150af45f7e6bb hdimg6392785dc17e5588cbc38d40ff9ec8 hdimg38009553c4200baa9ec049ee9c737c hdimg90276846d5867c45bb0e37453f5c70 hdimgb0457d38f93da34f5e2e5f637a2c26 hdimgc4f1812057a91a1d5fb78c08d069e2 hdimgdbf664d37fa8e53fc0b489a0f570c3 hdimge2efbc0b9e55c5018412849cd1aa48 hdimgf29b1c54f8cea8f2fd74b05d34ce78