Slávnostné otvorenie a posviacka priestorov CMŠ bl. Vasiľa Hopka v Bardejove