Utorok 26. september 2017 sa na CZŠ s MŠ bl. P. P Gojdiča v Prešove niesol v znamení Európskeho dňa jazykov. Žiaci druhého stupňa si pripravili zaujímavosti o jazyku, histórii či kultúre z jednotlivých krajín. Viedli ich p. učiteľky Jana Tomečková, Ľudmila Kundrátová, Martina Vinjarová, Jana Brezinová a Jana Tirpáková.

Piataci mali za úlohu prezentovať slovenský jazyk, kultúru, tradície, zvyky… Práce sa zhostili veľmi poctivo a družne. Pripravili si šesť sekcií, v rámci ktorých prichádzajúcim žiakom rozprávali, učili ich, súťažili s nimi, čítali, ponúkali a vzájomne degustovali…

Šiestaci nemčinári, hoci mali doposiaľ len pár hodín nemčiny, pripravili pre ostatných spolužiakov rôzne aktivity: stolovú hru Monopoly s nemeckými i rakúskymi pamiatkami, kvíz nemeckých značiek áut, priraďovanie kartičiek s predmetmi k nemeckým slovám, ktoré sú podobné slovenským.

Šiestaci španielčinári uviedli žiakov do španielskej kultúry a predstavili im španielsky temperament. Spoločne si aj zaspievali modernú pieseň Sofia.

Siedmaci mali za úlohu predstaviť USA. Predstavili Biely dom, prezidenta, ako aj typické znaky histórie aj súčasnej Ameriky.

Žiaci ôsmeho ročníka si pripravili triedu v štýle Kanady. Predviedli divadielko, v ktorom vykreslili kráľovnú Alžbetu s guvernérom Johnom. Každý sa mohol ponúknuť lievancami s javorovým sirupom. Celá trieda bola vyzdobená javorovými listami, keďže Kanada má vo svojej vlajke javorový list. Na záver bolo predstavené krátke video o hokeji.

Žiaci pracovali počas celého Európskeho dňa jazykov veľmi usilovne, všetkým pripravili pekný deň,  za čo si zaslúžili od vyučujúcich veľkú pochvalu.

g20170926_115806 h20170926_115841 k20170926_115329 l20170926_115722