Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa 61 mladých ľudí z východného Slovenska stalo držiteľmi Medzinárodného ocenenia vojvodu z Edinburghu − stupeň bronz. Medzi nimi boli aj piati študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom: Chiara Frandoferová, Jakub Onduško, Richard Lendacký, Elizabeth Gajdošová a Terézia Gavaľová. Nebáli sa naplniť svoje vytýčené ciele v rozvoji vlastných schopností. Zaradili sa medzi elitu študentov východného Slovenska, ktorá je ako prvá držiteľkou tohto významného medzinárodného ocenenia.

foto 12 foto 11 foto 9 foto 8 foto 7 foto 6 foto 3 foto 2 foto 1foto 10