Odovzdávanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu