Výberové konanie na miesto asistenta na ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni