13.– 14. júna 2017 tím študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom zapojených v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award – DofE) zavŕšil šesťmesačné úsilie o naplnenie podmienok na získanie tejto ceny. Študenti sa rozvíjali v troch oblastiach, a to: rozvoj talentu, športu a v dobrovoľníckej činnosti. Štvrtou podmienkou získania DofE je práve dobrodružná expedícia. Má za úlohu podporiť zmysel pre dobrodružstvo a objavovanie počas expedície podniknutej v skupine, taktiež získanie nových schopností, sebavedomia a zodpovednosti za vlastné konanie. Tento cieľ sa rozhodli títo mladí ľudia realizovať v oblasti Vysokých a Belianskych Tatier. Vedúcim programu bol PaedDr. Emil Jaroš, hodnotiteľom dobrodružnej expedície Mgr. Peter Kovaľ.

PaedDr. Emil Jaroš

foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15