Študentka Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom víťazkou recitačnej súťaže Duchnovičov Prešov