12. júna 2017 sa uskutočnil 18. ročník celoslovenskej súťaže v recitácii rusínskej poézie a prózy  Duchnovičov Prešov 2017. Divadlo Alexandra Duchnoviča privítalo okrem recitátorov aj takých cenných hostí, akými boli Jeho Excelencia Adam Sterling – veľvyslanec USA na Slovensku so sprievodom, predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaša, predstavitelia miestnej organizácie Matice slovenskej v Prešove a ďalší vzácni hostia a spisovatelia. Annamária Bajcurová, študentka 1. A, svoje mimoriadne recitátorské schopnosti preukázala už na mnohých súťažiach. Neostala ľahostajná ani výzve recitovať v rusínskom jazyku. Pred odbornou porotou, ktorej predsedal riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča Marián Marko, predniesla báseň rusínskeho autora Mikolaja Konevala Smutná staroba. Svojím výkonom zaujala odbornú porotu natoľko, že jej udelila 1. miesto. Annamárii srdečne blahoželáme a prejeme veľa úspechov na celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

PaedDr. Lucia Švecová

AMfoto1 AMfoto2 AMfoto3 AMfoto4