1. júna 2017 Špeciálna základná škola sv. Anny a Dom sv. Anny privítali medzi sebou desiatky návštevníkov a pozvaných hostí, ktorí prišli zažiť atmosféru oboch inštitúcií, blízkosť spoločenstva ľudí, ktorým patrí Božie kráľovstvo, kde sa nemožné stáva možným.

V úvode privítala všetkých prítomných Bc. Monika Markovičová – vedúca Domu sv. Anny. Otvorenie pokračovalo slávnostným príhovorom PhDr. Sone Gaborčákovej – odbornej garantky Domu sv. Anny a zároveň poslankyne NR SR. Slávnostnú bodku za príhovormi dal riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny Mgr. Ján Rusiňák, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol kooperáciu školy a DSS. Všetkých prítomných „pozval do kuchyne, ktorá je srdcom rodiny, aby sa všetci nadýchali jej vône, zažili jej atmosféru a niečo z nej aj ochutnali“. Pán riaditeľ zaželal všetkým, aby sa „cítili v tento deň príjemne, prijato – jednoducho ako doma“. Svoj príhovor zakončil modlitbou Otče náš.

Po slávnostných príhovoroch nasledoval kultúrny program. V kultúrnom programe na úvod vystúpili žiaci a zamestnanci ŠZŠ sv. Anny, deti a zamestnanci z DsA. Všetkým prítomným sa predviedli v rozprávke Ako išlo vajce na vandrovku a zároveň v ukazovačke Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje. Počas vystúpenia bolo vidno na žiakoch a zamestnancoch veľké nasadenie a zanietenie, ktoré bolo odmenené veľkým potleskom. Prijímatelia sociálnych služieb z DSS si pripravili predstavenie s názvom Farby a niektorí mladí ukázali aj svoje tanečné kreácie v country tanci.

Počas Dňa otvorených dverí mali návštevníci možnosť zúčastniť sa na vyučovacom procese v ŠZŠ sv. Anny alebo byť účastní na prebiehajúcich terapiách (sociálnej, pracovnej, snoezelen a v chránenej dielni), ktoré DSS poskytuje. Na záver vydarenej akcie vystúpili sokoliari.

Veľké ďakujeme patrí všemohúcemu Bohu za jeho ochranu, požehnanie, posilu v ťažkostiach a jeho dary, ktoré nám všetkým deň čo deň udeľuje. Zároveň sme vďační všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli medzi nás. Tešíme sa na vás opäť niekedy nabudúce.

002 003 004 008 009 010 P1190614