1. júna o 16.00 hod. sa v CZŠ sv. Juraja začal Deň rodiny, ktorý sa niesol v duchu myšlienky RODINA JE KOTVA V BÚRKACH ŽIVOTA. Súčasťou tohto dňa bolo slávnostné otvorenie úspešného projektu podporeného nadáciou SPP – Kyslíková cesta pre malých i veľkých. V hlavnej časti Dňa rodiny sme vtiahli rodičov do diania v škole, do zdieľania  spoločných radostí a zážitkov priamo s deťmi a učiteľmi. Každý, kto mal chuť si zasúťažiť, dostal plán s úlohami. Po ich splnení súťažiaci získali sladkú odmenu a našli poklad ukrytý v tajničke  –RODINA. Aby nikto nebol hladný a smädný, v školskej eko-triede bol pripravený chutný guľáš a čapovaná kofola. Celkovú atmosféru dňa sprevádzali melódie piesní, ktoré o 18.00 hod. vystriedal v našom miniamfiteátri koncert bratislavskej gospelovej skupiny Lámačské chvály. Každý si našiel to svoje a my sme spolu s nimi spievali a ďakovali za požehnaný deň i večer. Ďakujeme všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie tvorivé aktivity školy, rodiny a farnosti. Zároveň sa chceme srdečne poďakovať aj našim sponzorom, ktorými boli: Vermex reštaurácia, Martina Horochoničová a pekáreň Šandal.P1190614