Výberové konanie na miesto riaditeľa CZŠ sv. Juraja Svidník