Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni sa stala úspešnou v rámci programu, ktorý zorganizoval nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis. Program bol zameraný na komunikáciu detí a mladých ľudí s poruchou autistického spektra, reči a čítania. Cieľom programu bolo poskytnúť deťom a mladým ľuďom s autizmom náhradnú komunikačnú pomôcku – tablety s aplikáciou Lentalk.

Škola získala nefinančný dar – štyri tablety s aplikáciou Lentalk, prostredníctvom ktorej možno dosiahnuť u žiakov úspešnejšiu komunikáciu s okolím. Žiaci s autizmom budú môcť sprostredkovávať okoliu svoje potreby, emócie a základné informácie nevyhnutné v každodennom živote, čím sa môže skvalitniť vyučovací proces.

V priebehu apríla bude prebiehať v Bratislave odovzdávanie daru, na ktorom sa zúčastnia dvaja zamestnanci školy. Ján Rusiňák