V nedeľu 26. februára 2017 pripravili zamestnanci školy v spolupráci s rodičovským spoločenstvom zábavné popoludnie pre malých i veľkých. Začali sme spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala profesionálna klauniáda v podaní Jančiči. Ďalej boli pripravené aktivity: tvorivá dielňa, kráľovstvo stavebníc, enter zábava, pedalkáry, stolný hokej a mnohé ďalšie.

Tí, ktorí radi súťažia, si mohli zmerať svoje sily vo florbalovom turnaji rodín a v stolnom tenise. Najúspešnejší si odniesli diplom, pohár a sladkosti.

V školskej jedálni bolo pripravené občerstvenie i guľáš, ktorý pripravili naše kuchárky. V škole bolo celé popoludnie rušno, o zábavu pre deti bolo postarané, rodičia i hostia si mohli vychutnať čas pri káve, navzájom sa spoznávať. Každý, kto vydržal do konca, bol odmenený sladkým prekvapením.

Sme radi, že aj takýmito stretnutiami môžeme prispieť k tomu, aby sa rodiny navzájom stretávali a trávili spoločne voľný čas.