Zábavné popoludnie v Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku