5. septembra 2016 zasadli do lavíc Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho V Humennom prví študenti anglického bilingválneho študijného odboru. Ako prví v našom mikroregióne tak majú možnosť študovať v anglickom a slovenskom jazyku. Nemusia za týmto lukratívnym štúdiom opúšťať domov a študovať v Košiciach či Prešove.

Absolventov má pripraviť na štúdium na zahraničných univerzitách, na prácu v nadnárodných či zahraničných spoločnostiach, diplomacii a iných profesiách, ktoré vyžadujú profesionálnu znalosť anglického jazyka. Počas piatich rokov štúdia budú na siedmich vyučovacích predmetoch používať výlučne anglický jazyk. Pre ešte lepšiu jazykovú pripravenosť sa pedagogický zbor obohatil o anglického lektora Sama Bennetsa, rodeného Angličana z Cornwallu. Vyštudoval anglickú literatúru a je držiteľom Cambridge Language Teaching Award.

Okrem kvalitného štúdia vedeného odborne pripravenými pedagógmi ich čaká aj bohatý študijný život obohatený o rôzne školské akcie, výlety, exkurzie a študijné pobyty v zahraničí. Aktivizovať a rozvíjať sa tiež môžu v rôznych krúžkoch, či už športových, vzdelávacích, umeleckých, alebo aj novinárskom, ktorého úlohou je vydávanie školského časopisu GJZ life, ktorý bude od tohto roka vychádzať takisto bilingválne.

Štúdium v tomto odbore bude náročné, ale naši ambiciózni študenti dostanú jeho absolvovaním veľkú devízu do ďalšieho študijného a profesijného života.

Mgr. Ema Jarošová

 

lektor1