Mesiac október je aj misijným mesiacom. V CZŠ sv. Juraja po misijnej nedeli zorganizovali deti, učitelia a zamestnanci dobročinnú akciu – Misijný koláč.

V určený deň deti doniesli do školy zopár kúskov z nedeľného koláča a za symbolickú cenu ich ponúkali svojim spolužiakom.

Škola každoročne žije misiou. Za takto predané koláče deti získali hotovosť, ktorá bude poukázaná na Pápežské misijné diela detí.

Niekto povedal: „Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin, každá chvíľka sa ti ponúka.“