Po minuloročnom úspechu CZŠ sv. Juraja vo Svidníku opäť prihlásila svoj projekt s názvom KYSLÍKOVÁ CESTA PRE MALÝCH I VEĽKÝCH do piateho ročníka verejnoprospešného programu SPPoločne. Z prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie 40 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý región (západ, stred a východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí. Spolu 240 projektov, ktoré sa uchádzali o podporu vo verejnom hlasovaní. Šancu uspieť malo 30 projektov v rámci celého Slovenska s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov. Verejné hlasovanie bolo ukončené 03.10.2016 a oficiálne výsledky zverejnené 07.10.2016. Náš projekt sa zaradil do tridsiatky úspešných projektov a škola získala 6 000 eur na jeho realizáciu. V mene žiakov a zamestnancov vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám venovali chvíľku svojho času a podporili nás. Ďakujeme.