V januári nemecká nadácia SOZIALWERK DER ACKERMANN – GEMEINDE so sídlom v Mníchove vyhlásila súťaž v maľovaní pre cirkevné školy v Českej a Slovenskej republike. Téma bola „Aus Fremden werden Freunde“. Išlo o námet na pohľadnicu nadácie. Aj naši žiaci sa zapojili do súťaže pod vedením pána učiteľa Jána Halčíka. Do konca uzávierky súťaže, ktorý bol v máji, poslalo 100 mladých výtvarníkov 5. až 7. ročníka z celého Slovenska a Čiech svoje práce. Práve v týchto letných dňoch nám prišlo vyhodnotenie z Mníchova, ktoré nás nesmierne potešilo. Práca nášho šiestaka Benjamína Havrilu z cirkevnej základnej školy zo Svidníka získala 1. miesto. Okrem toho, že bude pohľadnica nadácie s jeho námetom vytlačená v 15 000 exemplároch, škola získa aj finančnú odmenu 500 eur. Nadácia zašle vytlačené pohľadnice aj našej škole a my ich budeme môcť darovať pre našich blízkych a priateľov.