Každý rok sa Spoločenstvo rodičov snaží pripraviť pre deti CZŠ sv. Juraja prekvapenie. Tento rok to bolo zmrzlinové prekvapenie pre žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. Prekvapenie sa vydarilo. Zmrzlina chutila všetkým.