Spišské Vlachy 19. mája (TK KBS) Do Základnej školy svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 18. mája 2016 zavítal prodekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity Doc. Gabriel Paľa. Beseda sa niesla pod názvom „Význam médií v živote spoločnosti.“ Prednáška sa delila na dve časti. V prvej časti besedy, na ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmeho ročníka, prednášajúci vysvetlil nazeranie na svet médií v širších súvislostiach. Taktiež bol prezentovaný vzťah Cirkvi k tradičným i novodobým médiám. V druhej časti besedy sa ešte zvlášť stretol s členmi novinárskeho krúžku. Témou ich rozhovoru bola služba a úloha kresťanov v médiách.

„Médiá sa v posledných rokoch stali neodlučiteľnou súčasťou bežného života. Nedajú sa oddeliť. Ak im chceme rozumieť, musíme sa nimi zaoberať a musíme chápať ich význam, pretože niekedy nás môžu zmanipulovať,“ vysvetlil prítomným Gabriel Paľa. Ako jeden z príkladov prezentoval aj video ukážku z roku 1957. Vo Švajčiarsku natočili reklamu o strome, na ktorom rastú špagety. Hoci ju odvysielali prvého apríla, ľudia boli tak zmanipulovaní, že tejto správe uverili. „Podotýkam, že médiá nie sú zlé, ale niekedy musíme vykročiť zo »schémy« médií a pozrieť sa na danú vec iným pohľadom. Médiá totiž vedia, ako pracovať s psychikou človeka. V bežnom živote ľudia žijú v hluku. Počúvajú rádiá, majú zapnutý televízor, aj keď na neho nepozerajú, pretože nechcú počuť svoje svedomie a nechcú byť sami so sebou. Médiá odovzdávajú modely života v rôznych seriáloch, zábavu, zážitok a informácie rôzneho charakteru. V dnešnej dobe sa radšej sleduje televízia ako číta, radšej sa nahráva ako sa píše, radšej sa surfuje po internete ako sa študuje literatúra v knižnici. Kultúra obrazu vytlačila kultúru slova,“ doplnil Gabriel Paľa.

TK KBS informovala Katarína Škotková