Naše výtvarníčky sa zaradili do kategórie víťazov. V kategórií 7.-9.ročník získala Nikola Halčíková – 2.miesto a v kategórií 5.-6.ročník získala Miriam Jalčáková 3.miesto. Srdečne blahoželáme. Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraný sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca. Do archieparchiálneho kola postúpilo 69 prác, z ktorých porota vybrala v každej kategórii prvé tri víťazné práce. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže 2. – 3. mája 2016 vladyka Milan, pomocný prešovský biskup, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní koncom mája do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana prevezmú diplomy a vecné ceny.